Етнолошка збирка

Трстенички крај бележи трагове насељавања још од неолита па се дужна пажња посвећује сваком археолошком налазишту. Запослени у трстеничком Музеју, уз сарадњу надлежних институција (Народни музеј Крушевац, Републички завод за заштиту споменика културе, Српска академија наука и уметности, Министарство културе), током целе године врше рекогносцирање и проспекцију терена, геофизичка снимања и археолошка истраживања и ископавања, као и прикупљања предмета са терена. Најзначајнија неолитска налазишта су Благотин у Пољни и Шљивик у Страгарима, античка – локалитет Грабак у Почековини, средњовековна – Јеринин град у Грабовцу, Градац у Ришевштици као и манастири Велуће и Љубостиња.

Посебна пажња се посвећује раду са најмлађом публиком, односно рад на формирању нове музејске публике. Честим организовањем интерактивних музејских радионица уз предаваче, аниматоре, демонстраторе, мали креативци стичу навику доласка у Музеј који све више доживљавају као место где могу њихова експресивност долази до изражаја и где се њихово мишљење уважава а стваралачки рад подстиче.

Важан делокруг рада трстеничког Музеја представља прикупљање, архивирање и дигитализација старих трстеничких породичних, личних и службених, радних и јавних фотографија. Ови црно-бели тренуци трстеничке прошлости, заувек замрзнути у времену, живи су сведок културе облачења, свакодневног живота и рада наших предака који су оставили трајан траг у историји Трстеника. Трстенички Музеј похрањује богату збирку фотграфије трстеничког листа „Трибина“ и значајну колекцију породичних фотографија у електронском облику и на папирном носачу.

Природњачка збирка представља спону између заштите природе и музејске делатности. Прикупљени природњачки материјал служи као основа за сагледавање природних вредности трстеничке општине и указује на потребу очувања и заштите природе. Природњачка збирка прикупља и чува разноврсне експонате: геолошко-палеонтолошке (фосил амонита), териолошке (зуб рунастог мамута - Mammuthus primigenius), палеозоолошке (коштани материјал из винчанског периода) и орнитолошке (препарати птица које настањују трстенички крај).

Историјска збирка кроз велики број фотографија, писама, важних историјских докумената, диплома, оружја и ордења, застава и личних предмета угледних Трстеничана, сведочи о богатој историји наше вароши и њеним знаменитим људима. Међу занимљивим експонатима треба поменути: средњовековни мач, турску сабљу и сабљу из Првог светског рата, пушку М-1871, трговачку касу из прве половине двадесетог века, женску торбицу од алпака сребра, Заставу Друштва за телесно васпитање „Партизан“, грађански салон породице Симић. У збирци фотографија се посебно истиче колекција фотографија Стевана Крагујевића једног од најзаначајнијих југословенских и српских фотоуметника и акредитованог фотографа Јосипа Броза Тита.

Археолошку  збирку чине налази из млађег каменог доба са локалитета Шљивик у селу Страгари који се налази под заштитом Завода за заштиту споменика. Налази са овог локалитета припадају винчанској култури: антропоморфне и зооморфне фигурине, жртвеници, коштана шила и коштане игле, троноги жртвеници, фигурине богиња и амулети, комади грнчарије али и целе посуде разних димензија, просопоморфни поклопци, кремени и керамички тегови... Последњих година се живо ради на ревитализацији овог важног археолошког локaлитета кроз геофизичка истраживања и археолошка ископавања.

Археолошки материјал са неолитског налазишта Благотин у селу Пољна (под заштитом Завода за заштиту споменика) се чува у Археолошкој збирци Филозофског факултета у Београду.

Археолошку збирку чине и налази из првих векова нове ере - римски и келтски новац, фибуле, врхови стрела и копаља, керамички тегови и посуде, теголе... претежно са локалитета Грабак у Почековини.

Страгари (неолит)

Колекција антике

Етнолошку збирку чине предмети од текстила, дрвета и керамике, који илуструју живот на селу, али и у граду с почетка 20. века. С обзиром на то да трстенички крај има дугу традицију ткања, у Музеју се чува велики број ћилима, појасева (тканица), тканих сукњи, блуза и хаљина, кошуља, столњака, шустикли, пешкира али и јелека и либада. Међу предметима од дрвета, ту су: пољопривредне и занатске алатке, делови покућства, посуђе, преслице и вретена (посебно издвајамо збирку дрвених сандука – војничких, за девојачку спрему и слично). Збирка чува и велики број предмета народне керамике - ћуповe, вазе, ибрике, тестије, котлајке, пљоске, грна...

Пратите нас

Репертоар

Позоришне представе

Центар за културу сарађује са професионалним и аматерским позориштима, позоришним трупама, уметничким организацијама из земље и иностранства...

Изложбе

Програм изложби, затим презентације и уметничке перформансе осмишљавају уредници програма и сарадници наше установе.

Промоције књига

Књижевни програм се одвија у блиској сарадњи са стручним уредницима и са највећим издавачима којима нудимо место за промоцију њихових издања.

Филмови

У биоскопу Трстеник можете погледати најновије пројекције свих жанрова у 3Д технологији као и на класичном 35 мм филмском пројектору.

Концерти

Музички програм је веома разноврстан – од концерата класичне музике, етно музике, наступа КУД-ова, до рок-блуз и џез свирки, уз наступе најпознатијих музичара.

Гостовања наших програма

Наши програми (изложбе и позоришне представе) гостују широм Србије и региона...

Остало

Едукативни програм, радионице, предавања...

© Народни универзитет Трстеник. Сва права задржана. • Web by Agencija Kraguljac