Информатор о раду Народног универзитета

Доступност информација

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О НАРОДНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ У ТРСТЕНИКУ И ИНФОРМАТОРУ

Назив органа: НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ ТРСТЕНИК

Седиште: Кнегиње Милице 16, 37240 Трстеник

Матични број: 07155042

Порески идентификациони број: 101306456

Тел/факс: +381 (0)37 717-222

Име лица које је одговорно за тачност и потпуност података које садржи информатор о раду: Данило Вуковић, директор Народног универзитета Трстеник

Датум првог објављивања: информатор Народног универзитета Трстеник је објављен 05.04.2020. године

Датум последње измене и допуне: последње ажурирање информатора је извршено 09.02.2023. године

Место где се може остварити увид у информатор и набавити штампана копија информатора: грађани се могу упознати са садржајем информатора и добити штампану копију информатора у згради Народног универзитета у Трстенику, ул. Кнегиње Милице 16, канцеларија секретара

На сајту Повереника за инфорамције од јавног значаја: Информатор о раду

Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС" бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа ("Сл. гласник РС" бр. 68/10 од 21.09.2010.) које је ступило на снагу 29. 09. 2010. године.


Пратите нас

Репертоар

Позоришне представе

Центар за културу сарађује са професионалним и аматерским позориштима, позоришним трупама, уметничким организацијама из земље и иностранства...

Изложбе

Програм изложби, затим презентације и уметничке перформансе осмишљавају уредници програма и сарадници наше установе.

Промоције књига

Књижевни програм се одвија у блиској сарадњи са стручним уредницима и са највећим издавачима којима нудимо место за промоцију њихових издања.

Филмови

У биоскопу Трстеник можете погледати најновије пројекције свих жанрова у 3Д технологији као и на класичном 35 мм филмском пројектору.

Концерти

Музички програм је веома разноврстан – од концерата класичне музике, етно музике, наступа КУД-ова, до рок-блуз и џез свирки, уз наступе најпознатијих музичара.

Гостовања наших програма

Наши програми (изложбе и позоришне представе) гостују широм Србије и региона...

Остало

Едукативни програм, радионице, предавања...

© Народни универзитет Трстеник. Сва права задржана. • Web by Agencija Kraguljac