Манифестације - Општинско такмичење села

Такмичење села општине Трстеник је културно образовна манифестација такмичерског карактера. Непосредни носилац и организатор Такмичења села је Општина Трстеник, суорганизатор је Народни универзитет Трстеник.

Поред организатора и учесника, свој допринос у развоју манифестације Такмичење села дају и друге организације чија је делатност усмерена на развој и унапређење села (предузећа, пољопривредни комбинати, земљорадничке задруге, привредне коморе, банке, научне, културне, образовне, здравствене установе, средства јавног информисања и др.).

Циљеви одржавања манифестације су оцена стања и могућности бржег развоја пољопривреде на селу, стварање бољих животних услова за сеоско становништво, богаћење културног живота на селу, производња у непољопривредним делатностима, здравствена, комунална и друга активност пољопривредног и сеоског становништва.

 

© Народни универзитет Трстеник. Сва права задржана. • Web by Agencija Kraguljac